JAAR
VERSLAG
2016

Be smart

THIERRY JOACHIM

Op 5 jaar tijd is IRISnet, volledig in lijn met het strategisch plan, geëvolueerd van een leverancier zonder toegevoegde waarde naar een dienstverlenend bedrijf.

2016 was op verschillende vlakken een jaar van grote veranderingen:

Het team werd uitgebreid om beter te kunnen inspelen op de verwachtingen van de klant die het tevredenheidsonderzoek van 2015 aan het licht bracht;

De mobiele telefonie werd succesvol geïntegreerd in de Unified Communications-diensten;

En de bedrijfsorganisatie werd gemoderniseerd: de werknemers werken voortaan op autonome wijze samen binnen het Teal-model, dat nieuwe werkmethodes introduceert om het beheer van de groeiende omzet te controleren en te stroomlijnen.

In het kader van het plan voor 2020, goedgekeurd door de Raad van Bestuur, zal het bedrijf evolueren naar een veelzijdige infrastructuur. Zo kan IRISnet een vlotte integratie van de Smart City-projecten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beloven aan zijn publieke aandeelhouders.

Dergelijke projecten moeten kunnen rekenen op een betrouwbaar en kwalitatief glasvezelnetwerk in combinatie met een krachtig mobiel netwerk. Het PPP van Orange met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest speelt hierbij een vitale rol.

Michaël Trabbia

« … Bijna 5 jaar na haar participatie in de CBVA IRISnet werkt Orange België actief mee aan de digitale transformatie van Brussel, door haar vaste en mobiele breedbandnetwerk te associëren met het glasvezelnetwerk van IRISnet.

 

De informatie- en communicatietechnologie is uitgegroeid tot hét instrument bij uitstek om te streven naar een betere levenskwaliteit in de stad, ten dienste van de burger en van de gemeenschappen. We zullen de datatoename blijven ondersteunen, aangezien mobiliteit centraal staat in de transformatie van steden.

 

Zo heeft de veelheid aan communicatiekanalen ook het leven van de professional, de werknemer en de burger complexer gemaakt. De convergentie Vast-Mobiel en de eenmaking van de kanalen, via een uniek nummer bijvoorbeeld, zijn onvermijdelijk geworden. IRISnet geeft uw medewerkers voortaan de middelen om altijd en overal op een efficiënte manier samen te werken, op verschillende terminals, want niemand vindt het fijn om offline te zijn en geen beroep te kunnen doen op technologie. Op het vlak van innovatie kan IRISnet rekenen op de kracht van een groep die behoort tot de 12 grootste operatoren ter wereld, met name op het domein van het Internet of Things via de implementatie van de technologieën NB-IoT en LTE-M op zijn mobiel netwerk en op het domein van cyber security.

 

2016 was ook het jaar waarin Mobistar onder de merknaam Orange terechtkwam. Een bewijs van de diepgaande en blijvende toewijding van de Orange-groep in België.

Om haar strategisch plan ten uitvoer te brengen, kon en kan IRISnet meer dan ooit rekenen op de niet aflatende inzet en vaardigheden van haar private partner … »

Hervé Feuillien

IRISnet cvba is de drijvende kracht achter de implementatie van het IT-beleid in ons gewest. De Brusselse regering, de voornaamste aandeelhouder, ging een samenwerking aan met Orange.

Het publiek-privaat partnerschap met Orange is een unieke troef van het Brussels Gewest. Zowel op technologisch als op financieel vlak is dit PPP een succes.

Dankzij de 122 regionale instellingen die IRISnet cvba groepeert, kon het bedrijf het digitaliseringsbeleid binnen ons gewest uitwerken.

Het gewest kan dankzij deze sterke en geloofwaardige operationele partner zijn videobewakingsproject afwerken en tegelijk nieuwe projecten uitbouwen, zoals de Low Emission Zone en ANPR-camera’s in heel het regionale grondgebied.

Het netwerk van IRISnet speelde ook een grote rol bij de actie rond verkeersveiligheid waarbij trajectcontroles in een aantal Brusselse tunnels het aantal snelheidsovertredingen drastisch deden dalen.

Het CIBG, aandeelhouder van IRISnet, blijft zich onverminderd inzetten voor de verdere bundeling van de netwerkinfrastructuur. Zo kunnen, met de hulp van het expertisecenter van IRISnet, de veiligheid van het openbare datatransport, de integriteit van de data en de hosting in een veilige infrastructuur gewaarborgd worden.

Laura Vanhee

2016 is een jaar dat veel Brusselaars niet snel zullen vergeten. Want het heeft de stad voor grote uitdagingen gesteld. Uitdagingen die het belang van een smart city alleen maar onderstrepen. En natuurlijk is de rol van IRISnet hierin niet te onderschatten. Van slimme camera’s tot het uitbouwen van state of the art crisiscentra, IRISnet doet het allemaal.

De smart city brengt de behoeften van haar inwoners, de uitdagingen van onze tijd en de voordelen die de digitale revolutie op beide vlakken te bieden heeft met elkaar in verband. Zo heeft IRISnet dit jaar wifi.brussels uitgerold en op die manier het surfen van tal van MIVB-pendelaars vereenvoudigd. De moderne mens wil namelijk altijd en overal geconnecteerd blijven. Dit sijpelt ook door in onze manier van werken. Het Nieuwe Werken houdt onder andere in dat we met zijn allen plaats- en tijdflexibeler gaan werken. Ook hier houdt IRISnet de blik op de toekomst gericht door diensten als unified communications aan te bieden. Dit toekomstgericht denken uit zich in projecten als Fiber to the School, waarbij IRISnet dit jaar opnieuw 30 scholen voorzag van een breedbandverbinding, zodat toekomstige generaties zich optimaal kunnen voorbereiden op de digitale revolutie.

IRISnet als een knap staaltje van een succesvolle publiek-private samenwerking, waarvan de Brusselaar elke dag de voordelen voelt in zijn digitale leven. Wat een fantastische organisatie, wat een fantastisch team, wat een fantastisch privilege om hier deel van te mogen uitmaken.

Directiecomité

« IRISnet Fixed-mobile convergence looks promising: “One number Any devices” is now reality! »

CHRISTIAN
CHARLENT

« Constantly improving our services #innovation #Convergence #NWOW #smartcityenabler. »

DAMIEN
VICO

« An ICT Solution Provider proposing to its clients new ways of working, ought to first integrate its own! #work #life #revolution. »

Henry
De Meyer

« IRISnet, a committed team for our connected users. »

Thierry
Joachim

Team IRISnet

« Coming Together is a beginning. Keeping Together is progress. Working together is success, Henry Ford. »

Andrada
Guerisse

« A world better connected than ever before and sharing information has never been easier. »

Cédric
Baleine

« Excellent understanding of forecasting and planning ensure an efficient delivery of the services. »

Tien Dat
Nguyen

« IRISnet Make it better / Do it faster / Makes you stronger. »

Fabien
Leloux

« Effiency is doing things right ; effectiveness is doing the right things. »

Gabriel
de VuYst

« Process the order in the right direction. »

Gita
Stroobants

« On ne voit pas l’avenir dans une boule de cristal, l’avenir est dans la fibre optique . »

Hamid
Zerkhoul

« We exist where private investment meets public needs, fulfill the expectations of multiple stakeholders cultures is our daily challenge. »

Henry
Sousa

« Quand la « vidéoprotection » remplace la vidéosurveillance. »

Jamal
El Kadi

« Smartcity.brussels: a safe Region! Video-protection projects. It is lovely to work with an enthusiastic team doing our bit. »

Lara
Perez

« Smart Services for a Smart City. »

Lionel
Gavage

« Smart City, connected citizens #IRISnet. »

Marco
Dias Lameira

« Our new UC solutions, Onenet and Connect.me, enables you to communicate  everywhere on the most efficient way by voice, video, chat or mobile phone. »

Marguerite
Vanasch

« Des solutions performantes et la satisfaction des clients sont les priorités de notre métier. »

Michaël
Massart

« Grâce à OneNet d’IRISnet , je suis joignable partout pendant les heures de bureau , tout en protégeant ma vie de famille en dehors de celles-ci. »

Michel
Thiry

« Our number one goal is customer satisfaction. »

Ouassilla
Loukili

« Même dans la « zone personne » je reste connecté avec wifi.brussels. »

Pascal
Vinderick

« Met alle nieuwe technologieën is het belangrijker dan ooit om een goede en toekomstgerichte strategische visie op telecom en IT vast te leggen. »

Philippe
Blankers

« Opt for a project manager to ensure a smooth tailor-made delivery of your services »

Pieter
Van Dyck

« Our large-band access network is the foundation of the smart-city. »

Roel
walraevens

« Our road to excellence : well done is better than well said. »

Roger
Vanden Broeck

« If there’s no solutions, I create one. »

Stephane
Arslan

« L’extension de #Smatcity au service des citoyens grâce à une infrastructure IT régionale évolutive et performante #IRISnet. J’y participe :-) et vous ? »

Stephane
de Jamblinne

« Notre sécurité passe par la video protection . »

Thomas
Collignon

« Customer satisfaction is the key. »

Typhaine
Rectem

« In a few years everything will be connected in Brussels, thank to IRISnet. »

Victoria
Staner

Team Orange

« Broad-minded partnerships are the key to solving broad challenges. »

Andrea
Verbert

«De mogelijkheden van IoT (Internet of Things) nemen verder toe! Connecteer allerlei objecten op een intelligente manier met het mobiele netwerk van Orange. Denk maar aan connected cars, smart buildings of smart cities. The future is bright! »

Kris
Van Laer

« Listening to your needs and transforming each challenge into a solution. »

Laurent
Moulin

« #pmp  #gtd - Happy to implement Fix Services for you straightaway »

Liem
Nguyen

« With an eye on both Irisnet & Orange network, I enable each company to share their infrastructure for faster and cheaper fiber connections: the relevance of this partnership seems obvious to me! »

Manuel
Chaise

« Do you want full DECT functionalities with national coverage, combined with a work-life balance? Enable then Irisnet Mobility on your cell phone! »

Wouter
Mahieu

« Creating converged communications is the holy grail in telecommunication. »

Yves
Vanderhulst

Raad Van Bestuur

Hervé Feuillien

Michaël Trabbia

Laura Vanhee

Katlijn Perneel

« Meer van hetzelfde is niet langer een optie. Een diverse organisatie vraagt om een nieuwe, slimme manier van werken. »

Maurice Bohet

« A Tool of Empowerment for Public Authorities and Citizens. »

Médric Delvaud

« Le partenaire ICT qui accompagne votre évolution. »

Michel Dogot

« Communicate, any time... any device... anywhere... If you want to… »

Paul-Marie Dessart

« Un partenariat Public-Privé qui place Bruxelles avec succès sur la carte des capitales Smart !»

Tom Van De Voorde

Team CIRB

« Une année charnière pour nos projets relatifs à la sécurité physique de notre. »

Christian
Banken

« La sécurité est un droit fondamental pour nous tous. L’expertise du VPRB s’y attèle tous les jours ! »

Mohamed
Mounaim

« Une plate-forme vidéo partagée sur un réseau en constante extension pour une Smart-City efficiente. »

Nicolas
Pètre

« IRISnet : un outil régional performant ! »

Stéphane
Courion

IRISnet

Het netwerk
en zijn prestaties

Jaar na jaar dringt het glasvezelnetwerk van IRISnet dieper door in de Brusselse hoofdaders om openbare gebouwen te verbinden.

Dankzij regelmatige updates en een moderne architectuur kunnen we stevige prestaties garanderen, en een grote beschikbaarheid van onze diensten. We moeten voortdurend waken over de stabiliteit en de kwaliteit, maar mogen ook het evoluerende karakter van dit futuristische, kostenefficiënte project niet uit het oog verliezen.

In 2016 investeerden we meer dan een miljoen euro, verbonden we 54 sites en werd het netwerk uitgebreid met 30 kilometer.

Onze helpdesk krijgt erg weinig meldingen over een verslechtering van het glasvezelnetwerk. Meer zelfs, amper 10 procent van de meldingen gaat over problemen met de glasvezelinfrastructuur. Dit geeft aan hoe belangrijk een glasvezelnetwerk is voor de gebruiker en hoe betrouwbaar het netwerk van IRISnet is.


Het personeelsbestand

Het bedrijf groeit, en daarmee ook het personeelsbestand. Het team werd uitgebreid met 9 nieuwe medewerkers die stuk voor stuk de noodzakelijke competenties hebben voor de ontwikkeling van het bedrijf.

IRISnet implementeerde ook het Teal-organisatiemodel en zet zo in op werken in autonome teams. De betrokkenheid van de mensen en hun verantwoordelijkheden binnen de verschillende taken vergemakkelijken en versnellen de uitvoering van de activiteiten.

De hiërarchie is beperkt en de rollen evolueren mee met de systemen, de processen en de projecten.

Klantgerichtheid, respect voor de partners en vertrouwen vormen het DNA van IRISnet en bevorderen de positieve sfeer op de werkvloer.

Als hoofdstad van Europa is Brussel ook het centrum van de multiculturele samenleving. En dat trekken we door in ons bedrijf, met niet minder dan 10 verschillende nationaliteiten binnen onze teams. Eén persoon op drie verrijkt onze werksfeer met nieuwe horizonten, culturen en ervaringen. Maar we zijn vooral trots dat ons bedrijf niet discrimineert op geslacht, afkomst of politieke en filosofische voorkeuren.

De uitdaging

Het is geen sinecure om bij te blijven in de wondere wereld van de telecommunicatie. Wat aanvankelijk een eenvoudige voorziening was (‘nice to have’, een nuttig maar niet-onmisbaar gadget), wordt al snel een onontbeerlijk product voor de gebruiker, die dan ook nog eens geconfronteerd wordt met een enorm aanbod.

Kan hij ooit zeker zijn van zijn keuze?

Kan hij deze configuratie ook opleggen aan anderen en aan zijn hele omgeving?

Is het makkelijk om de dienst te bestellen en te begrijpen hoeveel alles zal kosten?

In haar strategisch plan voor 2014 introduceerde IRISnet de overgang van voorziening naar dienst. Die transformatie was een succes: de servicepakketten combineren verschillende elementen, waardoor de gebruiker de configuratie kan kiezen die het beste bij hem past.

‘Eén programma voor één gebruiker’ ... zo eenvoudig zou het moeten zijn. Van een simpel telefoontoestel naar volledige mobiliteit, van een gestandaardiseerde configuratie naar een gepersonaliseerd profiel. En makkelijk kunnen omschakelen tussen privé en werk.

Het leven van de gebruiker wordt zo vereenvoudigd.

We hebben het niet meer over technologie, maar over oplossingen. Een geïntegreerde communicatie tussen alle toestellen, met spraak en beeld, nestelt zich in het leven van onze klanten.

Diensten

Financiële resultaten

In 2016 steeg de omzet met 56 %. Met uitzondering van voice (telefonisch communicatie) zijn alle departementen betrokken. Deze groei werd bewerkstelligd door een team dat voor 37 % werd versterkt met 5,2 extra voltijdse equivalenten.

De rentabiliteit volgt de vooruitgang met een resultaat na belastingen van 1.166 k €.

Turnover

Evolutie van de jaaromzet

17.710 k €

+56%

2015
11.300 k €
2016
17.710 k €

Profit after tax

Evolutie van de winst na belasting

1.166 k €

2015
802 k €
2016
1.166 k €

Voltijdequivalent (VTE)

Evolutie van de VTE

19,3 VTE

2015
14,1 VTE
2016
19,3 VTE

22%

van de EBITDA in verhouding
tot de totale jaarlijkse omzet

Tevredenheidsenquete

Door onze klanten te begrijpen, hun wensen, indrukken en ervaringen met betrekking tot onze diensten te analyseren en te waarderen, kunnen we onszelf elk jaar in vraag stellen en de nodige veranderingen aanbrengen in onze organisatie.

76% van de deelnemers aan de enquete zijn tevreden van de diensten en afdelingen van IRISnet.Overzicht deelname


Een representatieve deelname die de voorgaande jaren overtreft

Tevredenheid
per afdeling

Commercial




Delivery




Support Irisnet




Support Orange




Facturatie




Onze afdelingen halen een tevredenheidscijfer van 77%

De evaluatie van de diensten

Prijs-kwaliteitsverhouding • Competitiviteit • Beschrijving van de dienst en kwaliteit van de technische aanbiedingen.

Telephone




UC




DATA




Consulting




Training




Video Protection




Mobilophonie




Het gemiddelde per criterium voor deze diensten

Prijs-
Kwaliteitsverhouding




Competitiviteit
Sector




Beschrijving
van de dienst




Kwaliteit van de
technische aanbiedingen




Onze diensten halen
een tevredenheidscijfer van 74%

De regionale projecten

WIFI.BRUSSELS

Brussel biedt zijn inwoners en bezoekers op verschillende openbare plaatsen in het gewest een gratis wifinetwerk aan. Er zijn hotspots in de administratieve centra, op openbare plaatsen en in groene zones, en sinds 2016 ook aan sommige haltes van het openbaar vervoer. Tegen 2018 staat er een grootschalige implementatie van hotspots op het programma, voor alle metroplatforms van de MIVB, de koninklijke musea en andere voetgangersgebieden.

De service, die vroeger Urbizone heette, werd omgedoopt tot Wifi.brussels en is nu gebaseerd op een nieuwe technologie.

Het internet staat synoniem voor snelheid, kwaliteit en gemak. Daarom was het belangrijk dat elke hotspot een grote bandbreedte (10 Mbps) kon aanbieden, zodat gebruikers altijd toegang hebben tot het netwerk. Vandaag wordt de gebruiker, na een eerste registratie, herkend in heel het netwerk: één klik en het wereldwijde web ligt aan zijn voeten.

Deze veranderingen en de nieuwe dynamiek van het project zijn een groot succes. Bij het schrijven van dit rapport noteerden we 274.249 registraties en een stijging in het gebruik van liefst 49 % in vergelijking met 2015.

FTTS

Het regionale project dat middelbare scholen verbindt, wordt aan een gestaag tempo verdergezet. 30 nieuwe scholen kregen een lijn van 100 Mbps op het glasvezelnetwerk van IRISnet.

De Franstalige en Nederlandstalige gemeenschappen evolueren op een evenwichtige manier. Het ontplooiingsprogramma kadert in een zo rechtvaardig mogelijke, rationele en grotendeels excentrische benadering

VPRB

In 2016 werden op openbare plaatsen 676 bewakingscamera’s geïnstalleerd voor de veiligheid van de burger. Op deze manier konden we 15 klanten connecteren, waarvan 10 nieuwe.


In 2017 wordt dit project twee keer uitgebreid.

Ten eerste wordt ANPR (Automatic Number Plate Recognition) geïmplementeerd, wederom voor een grotere veiligheid. Dankzij het ANPR-systeem kunnen nummerplaten automatisch herkend worden en kunnen verdachte voertuigen in het gewest – met name in tunnels – geïdentificeerd worden. Het systeem kan ook snelheidsovertreders herkennen, waardoor het tegelijk bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

Ten tweede kan dankzij de netwerkuitbreiding ook een LEZ-programma (Low Emission Zone) uitgewerkt worden. De kentekenplaten worden daarbij vergeleken met de gegevens van de DIV. Zo kunnen op bepaalde wegen en op bepaalde momenten van de dag de meest vervuilende voertuigen geweerd worden.

IRISnet is met zijn VPRB-, ANPR- en LEZ-programma’s nauw betrokken bij het veiligheids- en milieubeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

KLANTENPROJECTEN

Let's move !

Actiris : De Astro-toren

In november 2016 verhuisden meer dan 900 medewerkers naar de enorme Astro-toren, 107 meter en 30 verdiepingen hoog. Adieu Anspachlaan … voortaan ontvangt Actiris al zijn bezoekers in het kader van sollicitaties en training in Madou.

Zo’n verhuis vraagt een nauwgezette voorbereiding en de coördinatie van tal van gespecialiseerde vakgebieden. Wat de IT-vereisten betreft, heeft de directie van Actiris aan IRISnet gevraagd om tegemoet te komen aan een aantal dringende behoeften. De eerste was zorgen voor een perfect redundant glasvezelnetwerk: een serieuze uitdaging, want tijdens de eerste besprekingen was het adres van de site nog niet bekend.

Vervolgens werkte het team van IRISnet, samen met partner Dimension Data, mee aan het ontwerp van het interne netwerk. Er werden twee voorstellen voor actieve componenten geformuleerd voor de aankoop, de configuratie en de installatie van apparatuur op elke verdieping van de Astro-toren.

IRISnet heeft ook gewerkt aan de mobiliteit binnen de site, door enerzijds een oplossing te voorzien voor de eigen behoeften van Actiris en daarnaast gratis wifi-terminals te installeren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, "wifi.brussels". Dit laatste was vooral nodig in de ontvangstruimtes voor de werkzoekenden.

Tenslotte hebben IRISnet en haar partner Orange zich ontfermd over de interne dekking van het gebouw om een goede ontvangst te garanderen van mobiele gesprekken binnen het Orange-netwerk. Doordat de passiviteit van het gebouw de externe signalen dempte, moest een voorstudie bepalen hoeveel budget en hoeveel tijd er nodig was om de mobiliteit en de kwaliteit van de gebruikservaring te garanderen.

Aangezien deze laatste installatie plaatsvond na de verhuis, moest Actiris een beroep doen op de flexibiliteit van het Orange-team. Zij gingen akkoord met een afwijkend uurschema, zodat de werknemers niet gestoord werden.

De deadlines waren krap, er was wel degelijk sprake van stress, en alles hing af van een goede samenwerking tussen de verschillende teams.

We kunnen vandaag concluderen dat het jaar 2016 zowel voor het team van Actiris als voor de teams van IRISnet en hun partners bepalend en succesvol is geweest, dankzij wederzijds vertrouwen en een vruchtbare samenwerking aan een kwaliteitsvol project.

OCMW Schaarbeek :
Silver Building

Door de toename van het aantal dossiers was het OCMW van Schaarbeek verplicht om een nieuwe locatie te zoeken voor de 450 werknemers, die verspreid zaten over vier gebouwen in de gemeente.

Gebouwen die ook aan hun limieten zaten en die bovendien afhandeling van dossier niet bevorderde door de verspreiding van de administratie over de gemeente.

 

De verhuis van het OCMW van Schaarbeek naar de Silver Building aan de Reyerslaan betekent dan ook een grote stap naar een efficiëntere dienstverlening en een vereenvoudiging van de organisatie.

 

Voordat de 6.700 dossiers uiteindelijk op 26 april 2016 verhuisden naar de Silver Building, werd een heel project opgezet met de nadruk op een verbeterde IT en telecominfrastructuur.

 

“Toen we de gesprekken met IRISnet startten om dit project in handen te nemen, waren we zeker sceptisch”, vertelt IT projectmanager Stéphane Vanbegin, “maar al snel bleek dat ze de nodige kennis en ervaring te hebben om onze verhuis in handen te nemen. Doordat we geen lastenboeken moesten opstellen, maakte de administratieve afhandeling ook heel eenvoudig en konden we snel van start gaan.”

 

Het consolideren van 450 werknemers vraagt een bijzondere voorbereiding, bevestigt Stéphane Vanbegin : “De inschatting van de hardware hebben we samen met de netwerk engineers van IRISnet snel op punt gezet. Maar voornamelijk voor de telefonie hadden we hoge eisen gesteld, waarbij we positief verrast waren dat IRISnet die zonder problemen kon inlossen met het UC platform.”

 

Met de strikte deadlines die vooropgesteld waren, werd geopteerd om een project manager te integreren in het voorstel voor de begeleiding tijdens de implementatiefase. “Dit biedt zeker een meerwaarde, omdat je telkens goed op de hoogte bent van alle stappen tijdens de installatie, maar ook van de eventuele risico’s”, bevestigt Stéphane Vanbegin.

 

Na één jaar operationeel in de Silver Building denkt het OCMW van Schaarbeek al aan de volgende stappen, met de introductie van IRISnet One-Net om een nog grotere mobiliteit aan de werknemers te verzekeren.

AMBITIES 2017

Prioriteit nummer één van IRISnet is uiteraard de verdere vertakking van haar glasvezelnetwerk. Er worden meer dan 70 nieuwe glasvezelverbindingen geplaatst, waarvan zo’n 25 klassieke verbindingen voor particulieren. 28 middelbare scholen kunnen kennismaken met een grotere bandbreedte en 20 strategische locaties krijgen glasvezelredundantie.

Dit jaar zal IRISnet ook zijn aanbod van videoconferentiediensten uitbreiden. Vanaf dan kunnen meerdere gebruikers in hoge kwaliteit met elkaar communiceren, met geluid, beeld en gedeelde documenten om de videoconferentie te ondersteunen. Deze dienst zal gebruik maken van een beveiligd platform, exclusief voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aangeboden diensten variëren van eenvoudige webcams tot volledig ingerichte zalen met camera's die automatisch inzoomen op de sprekers.

Maar de grootste uitdaging van 2017 is ongetwijfeld de start van de digitale transformatie. Het contact met de gebruiker wordt vereenvoudigd, dankzij een online platform waarmee hij van op afstand zijn winkelwagentje kan vullen, maar ook alle documentatie over het contact met de leverancier kan beheren (documentatie, facturen, ...). Het aanbod zal gestandaardiseerd worden door de implementatie van nieuwe pakketten die zowel vast en mobiel als spraak en data combineren.

Deze samenvoeging van processen zorgt voor een optimalisatie, dankzij de digitalisering en documentatie in de cloud van een centrale database.